Tag: vay tiêu dùng

Cảnh báo khi vay tiền nhanh online

Việc vay tiêu dùng đã quá trở nên phổ biến ở nước ta, nhất là đối với những người có thu nhập thấp và trung bình thì hoạt động vay tiền nhanh trở nên quen thuộc hơn. Tuy vậy, không phải ai đi vay tiêu dùng cũng nắm được những kiến thức cơ bản để […]

Read More

Thói quen của người tiết kiệm

Người tiết kiệm chưa chắc sẽ thành công nhưng những người thành công chắc chắn sẽ tiết kiệm. Khi lương về, tâm trí của bạn bắt đầu nghĩ đến tất cả các loại chi phí: hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nhà, hóa đơn mua sắm, thuê bao Netflix … Nếu bạn tiếp tục […]

Read More