Tag: tiết kiệm chi phí

Thói quen của người tiết kiệm

Người tiết kiệm chưa chắc sẽ thành công nhưng những người thành công chắc chắn sẽ tiết kiệm. Khi lương về, tâm trí của bạn bắt đầu nghĩ đến tất cả các loại chi phí: hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nhà, hóa đơn mua sắm, thuê bao Netflix … Nếu bạn tiếp tục […]

Read More

3 cách bạn có thể chi tiêu lãng phí vào điện thoại thông minh của mình mà không nhận ra

Đọc điều này để biết nếu điện thoại thông minh của bạn đang làm cho bạn chi tiêu bằng mọi cách. Điện thoại thông minh của bạn có thể khiến bạn phải tiêu một số tiền không cần thiết. Có một chiếc  điện thoại thông minh là một nhu cầu tất cả mọi người coi […]

Read More