Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi như thế nào?

Các thông tin so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi chi tiết, đầy đủ nhất có trong bài viết này. Cùng với đó là các thông tin về đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi, cách tính cổ tức cổ phiếu ưu đãi dễ hiểu nhất từ Dong Shop Sun! Mời các bạn đọc và tìm hiểu ngay! 

1. Tìm hiểu về cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường là gì?
Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu thường hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông (common stock) là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của một công ty.

Còn theo Luật Chứng khoán năm 2019, cổ phiếu là một loại chứng khoán nhằm xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông nắm giữ cổ phiếu của một công ty. 

Để hiểu hơn về cổ phiếu phổ thông, mời bạn đọc bài viết: Cổ phiếu phổ thông (Common Stock) là gì? Quyền lợi và nghĩa vụ.

2. Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là gì?
Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi còn được gọi là Preferred Stock. Về bản chất loại cổ phiếu này cũng giống như cổ phiếu thường, các cổ đông mua cổ phiếu ưu đãi cũng được xác nhận quyền và lợi ích của nhà đầu tư với doanh nghiệp. Tuy nhiên so với cổ đông của cổ phiếu thông thường thì cổ đông ưu đãi (cổ đông mua cổ phiếu ưu đãi) được hưởng nhiều quyền lợi hơn và cũng có quyền biểu quyết cao hơn.

2.1. Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi so với cổ phiếu thông thường

Đối với từng nhóm đối tượng nhận cổ phiếu ưu đãi có các loại lợi ích khác nhau như dưới đây.

2.1.1. Đối với nhà đầu tư cá nhân

 • Nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu ưu đãi được xem là cổ đông ưu đãi và được hưởng mức cổ tức cao hơn so với cổ đông phổ thông.
 • Trường hợp nếu tổ chức ngừng kinh doanh hay giải thể, bạn có thể lấy lại vốn góp.
 • Được ưu tiên biểu quyết hơn và phiếu biểu quyết có giá trị hơn so với cổ đông thường.
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể được mua bán lại bởi cổ phiếu này có thể được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

2.1.2. Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi với các công ty cổ phần

 • GIúp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu ưu đãi huy động thêm được vốn kinh doanh.
 • Công ty có thể mua lại cổ phiếu ưu đãi nếu phần vốn sử dụng để chi trả cho người sử hữu đang cao.

2.2 Cổ phiếu ưu đãi gồm các loại nào?

Các loại cổ phiếu ưu đãi bao gồm 3 dạng chính như:

 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: khi mua loại cổ phiếu ưu đãi, bạn sẽ nhận được nhiều cổ tức hơn so với cổ phiếu phổ thông. Phần trăm cổ tức của bạn sẽ được cố định và không bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh doanh hay tình hình thị trường.
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể hoàn lại: đây là loại cổ phiếu có thể hoàn lại cho công ty để lấy lại vốn đầu tư theo yêu cầu của người mua hay theo điều kiện được ghi trên cổ phiếu theo Điều lệ của công ty cổ phần.
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: đây là loại cổ phiếu ưu đãi có nhiều phiếu biểu quyết hơn so với các cổ phiếu phổ thông. Số lượng phiếu biểu quyết của một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết được quy định bởi công ty. 
  • Chỉ có các tổ chức được Chính phủ ủy quyền hay cổ đông sáng lập mới có quyền nắm giữ cổ phiếu này.
  • Thời gian có hiệu lực của cổ phiếu ưu đãi biểu biểu của cổ đông sáng lập là 3 năm.
  • Sau thời hạn của ưu đãi biểu quyết thì cổ phiếu ưu đãi sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

3. Phân biệt, so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Phân biệt, so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
Phân biệt, so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

3.1. Điểm giống nhau

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường bao gồm:

 • Đều có vai trò xác nhận quyền cổ đông của người nắm giữ cổ phiếu đối với công ty phát hành.
 • Đều giúp góp vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.
 • Hai loại cổ phiếu đều được phát hành dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính.

3.2. Điểm khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Điểm khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi như sau: 

Đặc điểm Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi
Đối với công ty phát hành Là cổ phiếu bắt buộc phải phát hành. Mang tính chất tự nguyện, công ty có thể phát hành hoặc không.
Ưu đãi cho chủ sở hữu Không có. Có các ưu đãi khác nhau tùy vào loại cổ phiếu.
Về lợi tức Lợi tức được chia dựa trên tình hình hoạt động của công ty, vì vậy biến động khác nhau tùy từng năm. Đều đặn, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty.Tỷ lệ cổ tức được chia có thể cao hơn so với cổ phiếu thường.
Quyền biểu quyết Có quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông. Chỉ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết mới có quyền biểu quyết. Số lượng phiếu biểu quyết tùy vài quy định công ty.
Quyền tham gia quản lý Có quyền tham gia quản lý công ty nếu số lượng cổ phiếu đủ nhiều. Không thể tham gia quản lý, không thể bầu cử hay tự ứng cử trong hội đồng quản trị.
Được nhận lại vốn góp khi công ty phá sản  Không được ưu tiên nhận vốn góp trước cổ đông ưu đãi. Được ưu tiên nhận vốn góp trước.
Khả năng chuyển đổi cổ phiếu Không có khả năng chuyển sang loại cổ phiếu khác. Có khả năng chuyển sang cổ phiếu thường.
Khả năng chuyển nhượng Có thể chuyển nhượng tự do. Không được tự do chuyển nhượng.
Số lượng cổ phiếu Số lượng lớn. Ít cổ phiếu.

4. Cách mua cổ phiếu ưu đãi như thế nào?

Cách mua cổ phiếu ưu đãi như thế nào?
Cách mua cổ phiếu ưu đãi như thế nào?

Để có quyền mua cổ phiếu ưu đãi của một công ty, bạn cần phải là cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường của công ty đó. Sau đó bạn chờ đến khi công ty quyết định phát hành cổ phiếu ưu đãi mới có thể mua được.

Điều kiện tiên quyết để có thể mua cổ phiếu ưu đãi là công ty bạn muốn mua cổ phiếu phải phát hành cổ phiếu ưu đãi. Đồng thời mỗi công ty sẽ có tỷ lệ cho phép mua cổ phiếu ưu đãi nhất định trên số lượng cổ phiếu thường bạn nắm giữ. Tỷ lệ này được quy định khác nhau với từng công ty và thậm chí là từng đợt phát hành.

Hiện bạn có thể mua cổ phiếu ưu đãi bằng hai cách: 

 • Mua trực tiếp tại công ty phát hành.
 • Mua gián tiếp qua các công ty môi giới chứng khoán: cụ thể, bạn có thể mua qua tài khoản môi giới trực tuyến tại các công ty chứng khoán như VNDIRECT, VPS, VCBS, TCBS, MBS, SSI,…

5. Cách tính cổ tức cổ phiếu ưu đãi

Cách tính cổ tức cổ phiếu ưu đãi
Cách tính cổ tức cổ phiếu ưu đãi

Công thức, cách tính cổ tức cổ phiếu ưu đãi như sau:

Cổ tức hàng năm của cổ phiếu ưu đãi = Tỷ lệ cổ tức x Giá trị nominal của cổ phiếu 

Trong đó:

 • Giá trị nominal của cổ phiếu: là mức giá giả định được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường mà chứng khoán có thể được giao dịch nhằm giúp nhà đầu tư ước tính giá trị giao dịch.

Xem thêm: Trả cổ tức bằng cổ phiếu có nên không? Được thực hiện khi nào?

6. Cổ phiếu ưu đãi bao lâu được bán?

Thời hạn của cổ phiếu ưu đãi biểu quyết cho cổ đông sáng lập là 3 năm. Sau thời gian 3 năm kể từ khi thành lập, các cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ được chuyển thành cổ phiếu thường. Khi đó, bạn có thể bán các cổ phiếu ưu đãi này đi.

7. Lời kết

Trên đây là các thông tin so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi chi tiết nhất. Hi vọng qua các so sánh này, các bạn có thể hiểu rõ hơn về đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi hay cách tính cổ tức cổ phiếu ưu đãi. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ vay vốn tiêu dùng đáng tin cậy thì hãy đến ngay với Dong Shop Sun. Đây là địa chỉ có nhiều hình thức vay vốn với điều kiện xét duyệt đơn giản và thời gian giải ngân nhanh. Liên hệ ngay với Dong Shop Sun qua hotline: 1800558890.

Dong Shop Sun | Vay ngay hôm nay - nhận tiền liền tay
Share on facebook
Facebook