Ngày: Tháng Bảy 25, 2018

Người Việt thể hiện tình yêu qua trái bóng lăn và hệ lụy sau bóng đá

Có thể nói rằng, bóng đá là một môn thể thao mà có thể khiến người ta xóa nhòa đi mọi khoảng cách, tầng lớp, sắc tộc. Thể thao giúp người ta xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn cũng như tinh thần dân tộc được dâng cao hơn. Và khi đội tuyển quốc […]

Read More